Verstrek bestuurslid Hans Slijp (penningmeester)

Tijdens de bestuursvergadering van 4 september 2017 heeft onze penningmeester Hans Slijp met onmiddellijke ingang zijn functie binnen ons bestuur beëindigd en zijn bestuurslidmaatschap opgezegd. Directe aanleiding tot zijn besluit vormde het gegeven dat het bestuur unaniem te kennen gaf om het verzoek van Hans Slijp om tot voorzitter te worden benoemd niet zou honoreren. Hans Slijp had al eerder aangegeven te willen stoppen met het penningmeesterschap. De huidige voorzitter is statutair voor onbepaalde tijd benoemd; omdat hij deze functie wenst voort te zetten, was er ook geen vacature voor het voorzitterschap. Overigens was het bestuur ook unaniem van oordeel dat er geen aanleiding bestaat om hier verandering in aan te brengen.

De reden van het voorstel van Hans Slijp was dat hij de stichting een Indisch gezicht wilde geven. Hieraan koppelde hij dat de voorzitter dan ook Indisch dient te zijn. Deze opvatting wordt door het bestuur unaniem niet onderschreven. Tevens is het zo dat het, zogenoemde, Indische gezicht al door het bestuur wordt uitgedragen en niet de impuls behoeft die Hans Slijp hierbij voor ogen staat.

Het bestuur wil Hans Slijp hierbij bedanken voor zijn inzet en bijdrage de afgelopen jaren voor de Sawah Belanda waarmee hij met grote betrokkenheid mede vorm heeft gegeven aan de resultaten van onze stichting. Het bestuur betreurt dat hij voor zich zelf de conclusie heeft getrokken om te moeten vertrekken omdat zijn wens om voorzitter te worden niet kon worden ingewilligd. Wij wensen Hans Slijp alle goeds voor de toekomst.

Op korte termijn zal het bestuur met een oplossing komen voor de vacature binnen ons bestuur.

Namens het bestuur van de stichting monument Sawah Belanda Arnhem,

Don Böckman, voorzitter

 

 

  • Geplaatst op:

    8 september 2017

  • Categorie:

    Algemeen