De stichting bestaat 1 jaar

Het monument Sawah Belanda is een monument voor gewone mensen die zich los moesten maken van hun achtergrond, cultuur, land en zich moesten aanpassen aan de nieuwe omstandigheden. Eerst was er een kille ontvangst, later vond er een geslaagde integratie plaats en een schoorvoetende acceptatie. Dit vond plaats onder vaak zeer moeilijke omstandigheden. De verhalen op de zeven granieten stenen in de Sawah zijn kenmerkend voor de verhalen van Indische Nederlanders. Verhalen en de herinneringen die we bewaren, koesteren en doorgeven.
Het monument is daarom als een parel in het mooie park Sacré Coeur aan de Velperweg in Arnhem. Dit Indisch monument is gerealiseerd door beeldend kunstenares Joyce Bloem; de fraaie teksten op de zeven granieten stenen rondom het monument Sawah Belanda zijn van de hand van de Indische schrijfster Marion Bloem. Op 30 augustus 2006 werd – onder grote belangstelling – het Indisch monument Sawah Belanda feestelijk geopend door de commissaris van de koningin van de provincie Gelderland.
Aan het einde van 2014 werd het initiatief genomen om een stichting op te richten die als doel zou hebben om het monument te onderhouden en om diverse activiteiten bij het monument te ontplooien. Aan het begin van 2015 was het dan zover en konden de nieuwe bestuursleden hun handtekeningen zetten onder het oprichtingsdocument. De stichting monument Sawah Belanda Arnhem was een feit. De werkzaamheden van de Stichting monument Sawah Belanda stonden dit jaar in het teken van het onderhoud van het monument, het zoeken van samenwerking met diverse (Indische) organisaties en het verstrekken van informatie aan anderen op verschillende manieren. De belangrijkste activiteit was de organisatie van de Indië-Herdenking op 15 augustus.
De Stichting gaat door op de ingeslagen weg en staat in 2016 voor een geweldige uitdaging. De Indische Nederlanders die de migratie naar Nederland bewust hebben meegemaakt zijn op leeftijd of zijn inmiddels overleden. De uitdaging ligt erin om de nieuwe generatie Indische Nederlanders en Nederlanders te interesseren voor de herinneringen en verhalen.
Het bestuur is op dit moment al volop bezig om voorbereidingen te treffen voor de Indië-Herdenking op 15 augustus 2016. Dat is een bijzonder moment om twee redenen: enerzijds bestaat het monument Sawah Belanda dan 10 jaar en anderzijds is het dan 71 jaar geleden dat er een einde kwam aan de tweede wereldoorlog.
Wij danken allen die in welke vorm dan ook in het afgelopen jaar een bijdrage hebben geleverd aan het levend houden van ons monument Sawah Belanda.
“Zolang wij als gemeenschap bereid zijn om te koesteren, zal dat wij koesteren er ook zijn” (Marion Bloem).
Don Böckman, voorzitter

  • Geplaatst op:

    20 april 2016

  • Categorie:

    Algemeen