Saskia Rossi

De kennismaking met het bestuur van Sawah Belanda kwam tot stand dankzij de publicatie van mijn boek De Ring van Marsini in 2019. Op een middag kreeg ik bezoek van het dagelijks bestuur met de vraag of ik een toespraak wilde houden op 15 augustus. Volkomen overrompeld dacht ik natuurlijk direct aan mijn ouders. Wat zouden ze trots zijn geweest! Die 15 augustus 2019 zal ik nooit vergeten, want ik stond daar in de eerste plaats voor mijn ouders en alle anderen van hun generatie, die zoveel hadden meegemaakt tijdens hun leven en nooit erkenning of waardering hadden mogen ontvangen.

Ik maak nu deel uit van het bestuur van Sawah Belanda en doe met veel plezier mee aan de jaarlijkse rijstplantdag. Het monument is een waardevol en uniek onderdeel van het Indische erfgoed in Arnhem. Bronbeek is een nationaal begrip, maar de Sawah Belanda verdient minstens zoveel belangstelling. De jaarlijkse herdenking op 15 augustus zou een hoogtepunt moeten zijn voor de gehele Indische gemeenschap in Arnhem.

Er zijn nog andere Indische plekjes in Arnhem die meer bezocht zouden mogen worden, zoals het Indisch Achterf in het Nederlands Openluchtmuseum. Als museumpresentator kan ik daar aan Nederlandse gezinnen (en buitenlandse toeristen) uitleggen WAAROM Indische mensen naar Nederland kwamen. Die kennis ontbreekt vaak; het wordt tijd dat het onderwijs meer aandacht besteedt aan wat er in de jaren 40 en 50 in de oost is gebeurd.

Het is jammer dat ik betrekkelijk weinig Indische bezoekers zie op het Indisch Achtererf. Hetzelfde geldt ook voor de Sawah Belanda. Als bestuur zullen we ons nog meer moeten inspannen om interesse voor dit bijzondere monument aan te wakkeren bij de social media en het grote publiek, bij de Indische gemeenschap in Arnhem en vooral bij de jongeren. Zij moeten hun erfgoed willen behouden en koesteren.