BIJ HET OVERLIJDEN VAN JOYCE BLOEM 12 JANUARI 1951 – 22 MEI 2017

Het bestuur van de Stichting Sawah Belanda is diep geschokt door het bericht van overlijden van de grondlegster van ons monument Joyce Bloem.

Onze gedachten zijn bij Nico, Dewi, Shamara, Marion en Ivan. Wij wensen hen veel sterkte bij dit enorme verlies.

Joyce creatief, inspirerend, activerend altijd betrokken was de motor bij het ontstaan van het prachtige Indische monument Sawah Belanda. In 2002 ontstond bij Joyce de gedachte om de geschiedenis van de Indo een blijvende plaats te geven . Dit op basis van een eerdere correspondentie met haar zus Marion. Met veel energie en inspanningen wist Joyce het monument in 2006 te realiseren. Kort daarna werd zij ernstig ziek, maar wist gelukkig weer te herstellen. Zij pakte de draad weer op en door haar inzet kon in 2015 de stichting ontstaan.

Na een oproep van Joyce in de Moesson werd door vrijwilligers gehoor gegeven om mee te doen aan de rijsplantdag. Door haar enthousiasme kreeg het monument een nieuwe impuls en dit leidde er toe dat op 15 augustus de Indie herdenking ook bij ons monument wordt herdacht.

Op 27 augustus 2016 kon in bijzijn van de hele familie Bloem het 10 jarig jubileum worden gevierd. Joyce was toen al ernstig ziek en wist dat zij niet meer beter kon worden. Toch vond zij dat dit jubileum gewoon door moest gaan, gezien haar motto “het leven gaat gewoon door “. Deze dag heeft zij met ons nog met veel plezier kunnen beleven. Wij zijn haar dankbaar voor wat zij allemaal heeft gedaan om deze prachtige herinneringsplek te realiseren.

Wij zullen Joyce enorm missen ,haar enthousiasme, haar gulle lach en liefdevolle aandacht en als inspiratie bron.

Marion schrijft in het boek Sawah Belanda een boek als monument “ De Sawah is niet meer dan een metafoor en dat wat er met de Sawah gebeurt dat is wat er gebeurt met de gekoesterde nostalgische herinneringen van de Indo  “.

Wij als bestuur willen wat Joyce heeft beoogd met dit prachtige monument in leven houden, mede ter nagedachtenis aan de schepster hiervan

Rust zacht lieve Joyce

Bestuur Sawah Belanda

  • Geplaatst op:

    22 mei 2017

  • Categorie:

    Algemeen