Nieuwjaarsboodschap

Beste vrienden van het monument Sawah Belanda,

Het jaar 2015 was een bijzonder jaar. De stichting monument Sawah Belanda werd opgericht en had als hoogtepunt het organiseren van de Indië-herdenking op 15 augustus jl. in Arnhem. Een bijzondere herdenking omdat het 70 jaar geleden was dat de tweede wereldoorlog eindigde. De Indië-Herdenking werd goed bezocht.
Ook dit jaar nodigen wij u van harte uit om op 15 augustus a.s. aanwezig te zijn bij de Indië-herdenking. Het zal een bijzondere herdenking worden want ons monument bestaat dan 10 jaar.
Vooraf zal er weer een rijstplantdag zijn waar u ook van harte welkom bent om samen met andere vrijwilligers de rijstplantjes te poten. De datum wordt bekend gemaakt via onze website en onze Facebook pagina.
Met veel dank kijken wij terug op de inzet en bijdragen van velen, die het succes van de afgelopen Indië-herdenking mogelijk hebben gemaakt.
Marion Bloem heeft de impact van dit herdenken treffend verwoord: ” Zolang wij als gemeenschap bereid zijn te koesteren, zal dat wij koesteren er ook zijn”.
Dit alles is dan ook alleen mogelijk met uw betrokkenheid, die wij waarderen en dankbaar voor zijn.
Ook het komend jaar zal de inzet van het bestuur zijn om de bekendheid van het monument te vergroten om zodoende nog meer een ontmoetingsplaats te kunnen zijn voor velen. Specifiek zullen wij ons hierbij richten op de jongeren, de derde generatie. Zij zijn het die straks de geschiedenis levend moeten houden.
Wij hopen dat wij ook in 2016 weer velen van u mogen begroeten en ontmoeten en wensen u vrede en geluk in 2016. Selamat Tahun Baru!

Namens het bestuur,

Don Bockman
Voorzitter
Don zit bij de steen 30 dec 15

  • Geplaatst op:

    31 december 2015

  • Categorie:

    Algemeen