Indische organisaties slaan hun handen ineen

Verslag van de bijeenkomst op 25 september 2015 op het Landgoed Bronbeek met organisaties die herdenkingen organiseren.

Aanwezig namens de besturen van :
Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 : Fred Speijers, voorzitter bijeenkomst
Marianne Arntz, verslag
Indisch Herinneringscentrum : Yvonne van Genugten
Stichting Herdenking Japanse Jongenskampen : Rob Hagenbeek
Stichting Herdenking Japanse Vrouwenkampen : Richard Rhemrev
Stichting Monument Sawah Belanda : Don Böckman
Herdenking Oorlogsslachtoffers Ned. Indië 1942-1949 : Anneke Schults
: Tony Ernst
Stichting Indië Monument Hardenberg : Ronald Arends
: Marcella Arends
Stichting Herdenking 15 augustus regio Rotterdam : Mieke Huijsman-Engelberts
Stichting Arjati : Magda Wallenburg
Stichting Herdenking gevallenen en slachtoffers Ned. : Clemens Bouwens
Indië : Edu Dumasy
Stichting 15 augustus herdenking Den Helder : P.Wouters
Leen van Heeren
Stichting Herdenking gevallenen in Z.O Azië 1942-1949 : Heer E.C.Briët
Stichting Herdenking Slachtoffers Japanse Zeetrans-
porten 1942-1945 : Heiko Roelfsema
Verpleeghuis Rumah Kita Wageningen : Ronald Laagewaard
Stichting Herdenking Birma Siam Spoorweg en
Pakan Baroe : Lody Pieters
Stichting Halin / Kolfffonds : Max Rijkschroeff (geen organiserend bestuur)

Waar onder de “Stichting” wordt genoemd: is bedoeld de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 die de nationale herdenking in Den Haag organiseert.

ChpeCsiKGY1m4ZrVlFdR5tI7R2w81H07EXVyGlOIRTY,lafjyvCp9KFgREUv3R92GAddFAK_rMTv_qXhm0ws3pw

 

Het doel van de bijeenkomst is te kijken of de organisaties elkaar kunnen ondersteunen waardoor een groter publiek bereikt kan worden en de geschiedenis levend blijft.

Anneke Schults van de Honi heeft hiertoe het initiatief genomen en het IHC benaderd.
De Stichting werkt samen met het IHC waar het gaat om het project Gedeeld Verleden, Gedeelde Toekomst en de programmering van het middagprogramma bij de herdenking. Omdat dit verzoek op het terrein van de Stichting ligt, is het initiatief voor de bijeenkomst daar gelegd. De Honi vindt het jammer dat de bijeenkomst niet eerder heeft plaats gehad. Honi heeft nu een symbool in de vorm van een bamboetakje ontwikkeld, terwijl de Stichting en IHC een nationaal symbool voor de Indiëherdenking : de Melati hebben geïntroduceerd.

Er zijn, aldus Anneke 80 organisaties in het land die een herdenking organiseren. Met meer gezamenlijkheid zoals een gezamenlijk thema kan wellicht meer publiciteit worden verkregen en kan de lokale aandacht vergroot worden. Hoe gaan we om met het betrekken van jeugd, Bersiapperiode, 27 december. Hoe kunnen we meer cachet geven aan de herdenking, hoe gaan we om met financiën.

De aanwezigen zijn het er over eens dat een gezamenlijk thema waar een ieder bij aan kan sluiten krachtig werkt. Men pleit dus voor een gezamenlijk thema. De gezamenlijkheid zal ook uitgedragen moeten worden naar buiten. Fred zal met het bestuur van de Stichting bezien hoe dit opgepakt kan worden.
De een-issue- organisaties bekijken of integratie mogelijk is. Er zijn 19 monumenten op Bronbeek en een aantal afzonderlijke herdenkingen. Op den duur zal dat organisatorisch en financieel niet houd baar zijn.
Voor veel organisaties geldt dat naarmate de jaren verstrijken het ingewikkelder wordt om nieuwe bestuursleden te vinden. Dat vraagt om ontwikkeling van een lange termijn visie (waar wil je over 10 jaar zijn). De Stichting Herdenking kan daarbij een grote rol spelen aldus enkele deelnemers.

Het historisch besef is over het algemeen laag en dat geldt zeker voor de jongeren. Bij de nationale herdenking zijn wel jongeren aanwezig, maar er is minder belangstelling voor de randprogrammering. Dat maakt het lastig om specifieke programma’s op de dag zelf, te blijven bieden. Maar duidelijk is ook dat actieve interesse voor de geschiedenis van ouders of grootouders vaak pas ontstaat.

Meerdere organisaties betrekken scholen bij de herdenking zelf.

Landelijk is het behoorlijk wat materiaal beschikbaar en zijn er initiatieven om de jongeren te bereiken en voor te lichten. De gastdocenten benaderen scholen, dat is niet altijd gemakkelijk, maar het lukt wel. Het IHC heeft een stripboek en de wereldexpress, een lesbus die door alle organisaties aangevraagd kan worden. Max Rijkschroeff geeft aan dat heer een toneelstuk is gemaakt.
Daarnaast heeft Amstelveen een scholenproject Ontmoeten en Herdenken ontwikkeld waar 7 steden aan mee doen. Amstelveen bestaat voor 1/3 uit Aziatische burgers, waarvan het grootste deel Ned. Indisch en een groot deel Japanners. Die culturen komen samen. Naast objectieve informatie over de geschiedenis is het belangrijk vooruit te kijken.

De informatie van Amstelveen zal worden toegezonden.

De heer Böckman geeft een toelichting op de Sawah Belanda die op een steenworp afstand ligt van Bronbeek en reikt een flyer uit. Het is een bijzondere plaats.
Dit jaar is daar voor de eerste keer een herdenking gehouden.

Er zit verschil in datgene wat wordt herdacht. Dat is prima. De doelstelling voor de nationale herdenking in Den Haag is echter duidelijk: dat is de herdenking van het einde van de Tweede Wereldoorlog. De heer Pieters betreurt dat en geeft aan dat dat toch een ongemakkelijk gevoel geeft. Zijn organisatie besteedt aandacht aan alle slachtoffers.

De bijeenkomst is als nuttig ervaren en voor periodieke herhaling vatbaar.

De heer Bouwens wijst er op dat de aangesloten organisaties van de Stichting altijd al een voorjaarsoverleg hebben waarin o.a. de plannen van de Stichting aan de orde komen. Met een najaarsoverleg er bij, zou dat een mooie frequentie zijn.
Nu hem blijkt dat niet alle aanwezige organisaties bij de Stichting zijn aangesloten, pleit hij daarvoor. De bijdrage bedraagt € 35 per jaar. Informatie over de aansluiting zal worden toegezonden (deze is ook op de website: www.indieherdenking.nl te vinden).

– De deelnemers zijn voorstander van een gezamenlijk thema.
– Er is behoefte aan een lange termijnvisie voor organisaties.
– Als men elkaar kan ondersteunen, zal men dit doen. Men kan altijd contact opnemen.
– Men zou graag een regierol zien van de Stichting Herdenking 15 augustus 1945. Zonder extra bestuurslaag.

  • Geplaatst op:

    24 oktober 2015

  • Categorie:

    Algemeen