Indië-onderzoek

Het onderzoek naar de dekolonisatie van Nederlands-Indië gaat vier jaar duren. Het start in september a.s. en de regering heeft er vier miljoen euro voor gereserveerd.
In december 2016 werd besloten tot het onderzoek na nieuwe publicaties over extreem geweld van het Nederlandse leger tijdens de Indonesische strijd voor onafhankelijkheid. Drie instituten gaan het onderzoek uitvoeren, schrijven ministers Bert Koenders (Buitenlandse Zaken, PvdA), Jeanine Hennis (Defensie, VVD) en staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, PvdA) in een brief aan de Kamer.

In december werd bekend dat Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volkenkunde (KITLV), het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) en het Nederlands Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies (NIOD) het onderzoek gaan uitvoeren. De voorbereidingen zijn daarvoor al begonnen en vanaf 1 september 2017 gaat het onderzoek ook daadwerkelijk van start, zo valt in de Kamerbrief te lezen.

Vijf jaar geleden deden het KITLV, NIMH en het NIOD ook al het voorstel voor een dergelijk onderzoek. Het kabinet wees dat toen af, omdat het vond dat daarin geen rol was weggelegd voor de overheid. Na onderzoek van de Nederlands-Zwitserse historicus Rémy Limpach waarin hij stelde dat dat extreem geweld door Nederlandse militairen tegen Indonesiërs wijdverspreid was en ingebed zat in de militaire structuur, werd door het kabinet toch ingestemd met een onderzoek. Voor de VVD was een voorwaarde om in te stemmen dat ook het geweld van de Indonesische strijders wordt belicht, en het onderzoek niet alleen over de Nederlandse kant van de strijd gaat.

Op de foto: Na afloop van Operatie Kraai, 1949, werden de gewonde Nederlandse militairen in een ziekenhuis door generaal-majoor Simons, hoofd van de Militaire Geneeskundige Dienst bezocht. De serie waar deze foto toe behoort werd niet vrij gegeven voor publicatie en de negatieven zijn daarom bewust bekrast door de DLC-voorlichters. De foto’s van gewonde militairen waren niet gewenst.

Hans Slijp

  • Geplaatst op:

    24 februari 2017

  • Categorie:

    Algemeen