EEN DONATIE GEVEN?

De Stichting monument Sawah Belanda is afhankelijk van de bijdragen van particulieren, bedrijven en loterijen. U kunt met uw steun aan de stichting bijdragen aan het in stand houden van het monument Sawah Belanda. Tevens stelt u ons instaat om diverse activiteiten zoals de Indie-Herdenking op 15 augustus, te organiseren.
U kunt uw donatie storten op:
NL60 INGB 0006 8054 30 t.n.v. St. monument Sawah Belanda in Arnhem. We hebben de ANBI status.

Hans Slijp

  • Geplaatst op:

    14 juni 2017

  • Categorie:

    Algemeen